Portfolio: Energy + Waste: 160911-0382-Carbide-Outfall-at-Bells-Lane_-Louisville_-KY-2016

Carbide Outfall at Bells Lane, Louisville, Kentucky 2016 (160911-0382)

Carbide Outfall at Bells Lane, Louisville, Kentucky 2016 (160911-0382)